Day

26 kwietnia, 2019
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA „Zakup sprzętu noclegowego do projektu „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania dla zadania nr: I –  Namioty typu „10”    ZAWIADOMIENIE-O-UNIEWAŻNIENIU-PRZETARGU NAMIOTY ZAWIADOMIENIE-O-UNIEWAŻNIENIU-PRZETARGU NAMIOTY
Skip to content