Day

15 września, 2018
Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP podjęła Uchwałę nr 33/X/2018 z dnia 11.09.2018 r. w sprawie zwołania XI Zjazdu Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. Uchwała_KChD_33_X_2018_w sprawie zwołania Zjazdu Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ogłosiła w Rozkazie L9/2018 z dnia 15.09.2018 r. informujący o zwołaniu Zjazdu na dzień 27 października 2018 r. rozkaz L_09_2018 z dnia 15.09.2018 r.
Skip to content