Day

13 października, 2017
Zapytanie ofertowe Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska we Wrocławiu składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu wraz z wykonaniem raportu, do dwóch projektów realizowanych przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000140/01/D zawartej w dniu 27 czerwca 2016 r., oraz umowy ZZO/000168/01/D zawartej 04 sierpnia 2017 Zamawiający: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew...
Skip to content