Day

8 lutego, 2016
Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 lutego br. odeszła na wieczną wartę druhna harcmistrz DANUTA OSIECKA, wieloletni instruktor ZHP. Druhna Danuta Osiecka urodziła się 18.11.1929 r. w Brwinowie, w powiecie Pruszków. Przez wiele lat była pracownikiem Jelczańskich Zakładów Samochodowych. Druhna Danusia całe swoje życie związała z przynależnością do ZHP. Była bardzo szanowanym instruktorem z...
Skip to content