Zgłaszanie kandydatur do Rady Naczelnej ZHP, do 27 maja 2023

Druhny i Druhowie!
Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Rady Naczelnej ZHP.

Działając na podstawie Statutu ZHP § 68 ust. 2 oraz Uchwały Rady Naczelnej ZHP
nr 16/XLII z dnia 4 marca 2023 r. – Ordynacja wyborcza ZHP pkt 62 – 67
Rada Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ogłasza rozpoczęcie procedury wyboru uzupełniającego na członka Rady Naczelnej ZHP.

 

Rada Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na zbiórce zaplanowanej na 29 maja 2023 roku na godzinę 18.00 w biurze Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ul. Nowa 6 wyłoni kandydata lub kandydatkę na nieobsadzony mandat w Radzie Naczelnej ZHP, przysługujący Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dla kandydatek i kandydatów informacje dotyczące wyborów uzupełniających:

  1. Termin i tryb przyjmowania zgłoszeń:
    – do dnia 27.05.2023 do godz. 10.00 – należy wysłać zeskanowane zgłoszenie
    (wzór w załączeniu) drogą elektroniczną na adres e-mail: rada@dolnoslaska.zhp.pl
  2. Przypominamy, że kandydat/tka do Rady Naczelnej ZHP powinien/powinna spełniać następujące warunki:
  • być instruktorem/instruktorką ZHP,
  • mieć opłaconą podstawową składkę członkowską ZHP,
  • mieć zaliczoną służbę instruktorską za rok 2021/2022,
  • nie być skazanym/skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskar