ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntownej zabudowanej budynkami użytkowymi położonej na działce nr 290/3, AM-2 w miejscowości Borowa przy ul. Lipowej 42, gmina Długołęka, woj. Dolnośląskie, będącej własnością  Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej  we Wrocławiu.

W siedzibie Sprzedającego we Wrocławiu ul. Nowa 6, 50-082 piętro I pokój Komendanta Chorągwi w dniu 11 marca 2021 r. o godzinie 12:15. odbyło się rozpatrzenie zapytania ofertowego.

Komisja postanowiła unieważnić zapytanie ofertowe.

Uzasadnieni faktyczne: 

Zgodnie z punktem 12.4 zapytania ofertowego Komisja odstępuje od podania przyczyny unieważnienia postępowania

SCAN_20210312_141241770

Related Posts

Skip to content