101 rocznica urodzin Bohatera Chorągwi

101 rocznica urodzin hm. Stefana Mirowskiego – bohatera Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

Reprezentacja Komendy Chorągwi złożyła wieńce na mogile Druha S. Mirowskiego na Wojskowych Powązkach w Warszawie.

15 marca 2021 odbyła się konferencja  pt.„ II FORUM O WYCHOWANIU – ROHIS- Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018 – 2030” w znaczącej części poświęcona była tematyce budowania postaw w oparciu o wzorzec osobowy hm. Stefana Mirowskiego. W konferencji organizowanej przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu przy współpracy z Chorągwią Dolnośląską ZHP postać naszego bohatera przedstawiła Przewodnicząca Rady Chorągwi hm. Anna Kirkiewicz w wystąpieniu pt. Wychowanie przez autorytety  – hm. Stefan Mirowski, następnie prof. dr hab. Aldona Wiktorska Święcka w prezentacji pt. „Europejskie wartości a harcerski styl życia – przyczynek do dyskusji z druhem Stefanem” odniosła się do budowania podstaw  harcerskiego stylu życia.

Kolejnym elementem uczczenia rocznicy urodzin naszego bohatera było zamieszczenie w siedzibie komendy portretu hm. Stefana Mirowskiego wykonanego przez Marię Skrzydłowską-Nowak – artystkę – projektantkę i malarkę z Pabianic.

Related Posts

Skip to content