Wyniki X Zjazdu Nadzwyczajnego

4 marca 2017 r. odbył się X Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, który został zwołany w celu wyboru Komendanta Chorągwi oraz Komendy Chorągwi. W Zjeździe wzięło udział 57 uczestników z głosem decydującym. Nad poprawnym przebiegiem Zjazdu w imieniu Druhny Naczelnik czuwała hm. Jadwiga Marciniak.

Kandydatką na funkcję komendanta była harcmistrzyni Dorota Kołakowska, która otrzymała zaufanie Zjazdu i została wybrana Komendantką Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

Do pracy w Komendzie Druhna Dorota zaprosiła phm. Agnieszkę Jędrzejewską – Wnuk, hm. Krzysztofa Stachów, hm. Adama Gacka, członka komendy,  oraz hm. Jarosława Ziółkowskiego.

Proponowani członkowie Komendy również uzyskali zaufanie Zjazdu i zostali wybrani na członków Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

Druhna Dorota przedstawiła znanych już uczestnikom Zjazdu szefów Wydziałów, z którymi będzie współpracowała, czyli hm. Juliannę Zapart, szefową Dolnośląskiej Szkoły Instruktorskiej „Młyn”, phm. Annę Bróż, szefową Wydziału Zagranicznego, phm. Paulę Rokaszewicz, szefową Wydziału Promocji i Komunikacji, hm. Ryszarda Żarskiego, kwatermistrza Chorągwi oraz phm. Aleksandrę Karwalę, Komendantkę Rajdu Granica 2017.

WYNIKI WYBORÓW:

na funkcję komendanta chorągwi:

hm. Dorota Kołakowska – 40 głosów

Na 57 uprawnionych do głosowania, oddano 53 ważnych głosów.

na funkcje członków komendy chorągwi:

phm. Agnieszka Jędrzejewska-Wnuk – skarbnik – 49 głosów

hm. Krzysztof Stachów – Zastępca Komendantki Chorągwi – 44 głosów

hm. Adam Gacek – Członek Komendy – 49 głosów

hm. Jarosław Ziółkowski – Członek Komendy – 50 głosów

Na 57 uprawnionych do głosowania, oddano 57 ważnych głosów.

Autor zdjęć: hm. Zbigniew Warzyński

Related Posts

Leave a Reply

Skip to content