SZANIEC na konferencji specjalnościowej W POŁOWIE DROGI

W weekend 05.01-07.01 2024r., tuż po nowym roku, w Warszawie odbyła się Konferencja Specjalnościowa o nazwie „W Połowie Drogi”. Organizatorami byli, Wydział Wsparcia Głównej Kwatery ZHP, Wydział Wodny przy Głównej Kwaterze oraz Harcerska Szkoła Ratownicza przy Głównej Kwaterze ZHP.

Tegoroczna edycja konferencji gościła ponad setkę harcerzy. Odbyło się wiele wykładów oraz warsztatów. Niemal każda specjalność miała swojego reprezentanta. Miało miejsce wiele ciekawych paneli.

Warto zwrócić uwagę, że z edycji na edycję tego wydarzenia rośnie grono instruktorów naszej Chorągwi, którzy chętnie biorą udział jako prowadzący zajęcia oraz uczestniczy.

W tym roku zajęcia prowadzili: Druhna Hm. Marta Bajrakowska-Syrek wraz z druhem Hm. Markiem Stochmiałkiem z Poczty Harcerskiej „Szaniec”. Razem z Naczelnictwem Poczt Harcerskich przeprowadzili wykład na temat PH. Była to tez okazja do obejrzenia wydawnictw oraz niewielkiej części cennych harcerskich eksponatów. Specjalnie na tą okazję PH nr 28 Wrocław „Szaniec” wydała kartkę pocztową, którą każdy uczestnik mógł wysłać.

Mieliśmy swoich przedstawicieli z specjalności jeździeckiej – Hm. Katarzynę Lenk oraz druhnę Klaudię Mazurek. Zajęcia druhen cieszyły się dużym zainteresowaniem! Co pozwala nam sugerować, że w kolejnej edycji pojawią się One wraz z żywymi końmi, co nie będzie prostym zadaniem logistycznym.

Na koniec druh Phm Jakub Wojna przeprowadził zajęcia z szeroko rozumianego alpinizmu oraz zajęć z dostępem linowym. Omawiał zasady bezpiecznej pracy i wskazywał, na co zwracać uwagę podczas zajęć do wykorzystania w między rocznej pracy instruktorów.

Podsumowując, nasi instruktorzy coraz prężniej działają w strukturach WWS GK. Chętnie biorą udział w tego typu imprezach co jest dobrym wyznacznikiem chęci do samorozwoju instruktorów.

Related Posts

Leave a Reply

Skip to content