Day

7 listopada, 2022
ZHP Chorągiew Dolnośląska od czerwca realizuje projekt „Dolnośląscy Odkrywcy” , który realizowany jest przez cykl przedsięwzięć związanych propozycją programową „Odkrywamy Dolny Śląsk”. Instruktorzy Nieprzetartego Szlaku Dolnośląskiej Chorągwi ZHP planują w 2022 roku zorganizowanie kilku imprez dających możliwość aktywizacji oraz integracji środowisk harcerzy niepełnosprawnych, promujących ich działania, uświadamiających społeczeństwu efekty pracy metodą harcerską wśród dzieci dysfunkcyjnych....
Skip to content