Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Projekt: Dolnośląscy Odkrywcy

117 0

ZHP Chorągiew Dolnośląska od czerwca realizuje projekt „Dolnośląscy Odkrywcy” , który realizowany jest przez cykl przedsięwzięć związanych propozycją programową „Odkrywamy Dolny Śląsk”. Instruktorzy Nieprzetartego Szlaku Dolnośląskiej Chorągwi ZHP planują w 2022 roku zorganizowanie kilku imprez dających możliwość aktywizacji oraz integracji środowisk harcerzy niepełnosprawnych, promujących ich działania, uświadamiających społeczeństwu efekty pracy metodą harcerską wśród dzieci dysfunkcyjnych. Zadanie obejmuje organizację cyklu działań z repertuarem zajęć artystycznych, sportowych. Beneficjenci poznają dzięki nim wiele nowych form aktywności i czynnego spędzania wolnego czasu. Nawiążą nowe znajomości, przyjaźnie, zdobędą wiele różnych umiejętności.

Projekt obejmuje działania to:

  1. Zajęcia sportowe- Kajakowe
  2. Regaty kajakowe i turniej piłki wodnej
  3. Warsztaty twórczości artystycznej
  4. Spotkania z Mikołajem.

Przez charakter i program tegorocznych imprez chcemy tak wspierać rozwój niepełnosprawnych harcerzy, aby mogli zgodnie ze swoimi możliwościami włączać się w działalność społeczności, w której żyją, rozwijać swoją aktywność.

W programie uwzględniono także wiele działań opartych na zasadzie rywalizacji, która jest czynnikiem mobilizującym do systematycznego zwiększania umiejętności niepełnosprawnych, a w konsekwencji przełamywania barier psychologicznych  i zwiększenia motywacji do podjęcia aktywności, zaradności osobistej  i samodzielności.

Uczestnicy projektu są rekrutowani spośród drużyn osób niepełnosprawnych, które działają w wielu hufcach ZHP Chorągwi Dolnośląskiej

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 25.000,00 zł