Day

29 października, 2018
W  sobotę 27 października w Sali Sejmiku Dolnośląskiego w Urzędzie Wojewódzkim odbył się XI Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.  Miał na celu podsumowanie pracy Władz Chorągwi minionej, 4 letniej kadencji.  Zjazd rozpoczął się od przywitania Gości oraz wręczenia Odznaczeń Państwowych i  Związkowych.
Skip to content