XI. Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej już za nami!

W  sobotę 27 października w Sali Sejmiku Dolnośląskiego w Urzędzie Wojewódzkim odbył się XI Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.  Miał na celu podsumowanie pracy Władz Chorągwi minionej, 4 letniej kadencji.  Zjazd rozpoczął się od przywitania Gości oraz wręczenia Odznaczeń Państwowych i  Związkowych.

Po sprawozdaniach i głosowaniach nad udzieleniem absolutorium Członkom Komendy, przyszedł czas na wybranie nowych władz: Komendy, Rady Chorągwi, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Harcerskiego.

Ostatnią częścią sobotniego spotkania było głosowanie nad przygotowanymi wcześniej uchwałami. Zjazd zadecydował o zwołaniu Zjazdu Nadzwyczajnego, który zajmie się strategią rozwoju chorągwi.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej wręczony został przez Wojewodę Dolnośląskiego – Pana Pawła Hreniaka 
Brązowy Krzyż Zasługi
dla:

 • hm. Krzysztofa Stachów, Hufiec Głogów
 • phm. Marzeny Kucharskiej, Hufiec Głogów

Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” wręczyła Pani Aldona Wiktorska–Święcka – Radna Województwa Dolnośląskiego dla:

 • hm. Doroty Kołakowskiej,
 • hm. Joanny Sawickiej, Hufiec Bolesławiec

Srebrną Honorową Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa odznaczeni zostali:

 • Pan Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski

Krzyż Pamiątkowy 25-lecia Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego wręczył płk s/ mgr. Krzysztof Majer generał ZS „Strzelec: RP – Wiceprezes Zarządu Głównego Prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP dla

 • Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

Srebrny Krzyż za Zasługi dla ZHP otrzymali:

 • hm. Jarosław Ziółkowski, Hufiec Wrocław,
 • hm. Maria Łabaziewicz, Hufiec Karkonoski,
 • hm. Michał Czarnecki, Hufiec Jawor,

Brązowy Krzyż za Zasługi dla ZHP otrzymali:

 • phm. Monika Malinowska, Hufiec Syców,
 • hm. Zbigniew Nowak, Hufiec Głogów,

Złotą Odznakę „Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP” wręczono:

 • hm. Izabela Żurowska, Hufiec Wrocław Południe,
 • hm. Teresa Maziarz-Machay, Hufiec Wrocław Południe,
 • hm. Krzysztof Majer, Hufiec Wrocław Południe,
 • hm. Łukasz Nowicki, Hufiec Lubin,
 • hm. Ryszard Gacek, Hufiec Łagiewniki,
 • hm. Łukasz Binkowski, Hufiec Oleśnica,
 • hm. Leszek Paluch, Hufiec Oława,
 • hm. Mirosław Uruski, Hufiec Powiatu Trzebnickiego,
 • hm. Mariola Pamuła, Hufiec Świdnica,
 • hm. Stanisława Kłosowska, Hufiec Bierutów,
 • hm. Ryszard Kłosowski, hufiec Bierutów,

Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP” przyznana została dla:

 • hm. Barbary Chrościak, Hufiec Bolesławiec,
 • phm. Bartłomieja Lisska, Hufiec Kłodzko,

Komenda Chorągwi Dolnośląskiej:

 • hm. Dorota Kołakowska – Komendant Chorągwi,
 • hm. Krzysztof Stachów – Zastępca Komendanta Chorągwi ds. pracy z kadrą,
 • hm. Mirosław Uruski – Zastępca Komendanta Chorągwi ds. majątku i kontaktów zewnętrznych,
 • dh Dawid Stec – Skarbnik Chorągwi,
 • phm. Anna Kamzol – Członkini Komendy ds. programu i metodyk,
 • phm. Kinga Pasternak – Członkini Komendy ds. komunikacji i promocji,
 • hm. Arkadiusz Rudolf – Członek Komendy ds. organizacyjnych i wsparcia hufców,

Rada Chorągwi Dolnośląskiej:

 • hm. Anna KIRKIEWICZ – Hufiec Oława – Przewodnicząca Rady
 • hm. Agnieszka CZAJKOWSKA-WRÓBEL – Hufiec Kamienna Góra
 • hm. Aleksandra KARWALA – Hufiec Świdnica
 • phm. Konrad KRAKOWIAK – Hufiec Wrocław Wschód
 • hm. Paulina LEW – Hufiec Lubin
 • phm. Bartłomiej LISSEK – Hufiec Kłodzko
 • hm. Barbara MATUSZEWSKA – Hufiec Środa Śląska
 • phm. Andrzej WANICZEK – Hufiec Lubań
 • hm. Zbigniew WARZYŃSKI – Hufiec Wrocław
 • hm. Andrea WILK – Hufiec Łagiewniki
 • hm. Małgorzata ZIÓŁKOWSKA – Hufiec Wrocław

Komisja Rewizyjna:

 • phm. Patryk PRZYKOTA – Hufiec Bolesławiec – Przewodniczący Komisji,
 • hm. Adam GACEK – Hufiec Łagiewniki – Wiceprzewodniczący Komisji,
 • hm. Maria ŁABAZIEWICZ – Hufiec Karkonoski – Wiceprzewodnicząca Komisji,
 • phm. Krzysztof MAKARO – Hufiec Bolesławiec – Sekretarz Komisji,
 • hm. Tomasz ANTOSIAK – Hufiec Wrocław Północ,
 • hm. Marta BAJRAKOWSKA-SYREK – Hufiec Wrocław,
 • hm. Stanisław GARBICZ – Hufiec Oleśnica,
 • hm. Małgorzata LEWANDOWSKA – Hufiec Świdnica,
 • hm. Krzysztof MAJER – Hufiec Wrocław Południe,
 • phm. Patryk PIEKARSKI – Hufiec Powiatu Trzebnickiego,
 • phm. Karolina RATAJCZAK – Hufiec Głogów,

Sąd Harcerski Chorągwi:

 • hm. Marek CHARAŃCZUK – Hufiec Legnica – Przewodniczący,
 • hm. Teresa MAZIARZ-MACHAY – Hufiec Wrocław Południe – Wiceprzewodnicząca,
 • hm. Stanisław KALINOWSKI – Hufiec Świdnica – Wiceprzewodniczący,
 • hm. Ryszard GACEK – Hufiec Łagiewniki,
 • hm. Łukasz NOWICKI – Hufiec Lubin,
 • hm. Marian PUSZKA – Hufiec Oława,
 • hm. Marek STOCHMIAŁEK – Hufiec Wrocław,
 • hm. Krzysztof WOJTAS – Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej,
 • hm. Jarosław ZIÓŁKOWSKI – Hufiec Wrocław,

fot. Zbigniew Warzyński

[su_slider source=”media: 38098,38097,38096,38095,38094,38093,38092,38072,38071,38070,38069,38068,38067,38066″ limit=”8″ link=”lightbox” target=”blank” width=”400″]

Related Posts

Skip to content