Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU  ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2

748 0

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU  ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2

dotyczące zatrudnienia instruktorów artystycznych do organizacji
i przeprowadzenia ścieżki edukacyjnej (ekspresji twórczej, głównie muzycznej
i scenicznej), organizacji wydarzeń artystycznych oraz warsztatów o tematyce ekologiczno- turystycznej, na potrzeby projektu: Dolnośląskie Podwórka (RPDS.09.02.01-02-0042/18-00)

ZAWIADOMIENIE-O-UNIEWAŻNIENIU-ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Unieważnienie zapytania ofertowego 6_2019