Day

3 września, 2019
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU  ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2 dotyczące zatrudnienia instruktorów artystycznych do organizacji i przeprowadzenia ścieżki edukacyjnej (ekspresji twórczej, głównie muzycznej i scenicznej), organizacji wydarzeń artystycznych oraz warsztatów o tematyce ekologiczno- turystycznej, na potrzeby projektu: Dolnośląskie Podwórka (RPDS.09.02.01-02-0042/18-00) ZAWIADOMIENIE-O-UNIEWAŻNIENIU-ZAPYTANIA OFERTOWEGO Unieważnienie zapytania ofertowego 6_2019
Skip to content