Warsztaty dla HKSI i dla opiekunów prób

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich zaprasza na warsztaty dla Hufcowych Komisji Stopni Instruktorskich oraz opiekunów prób na stopień podharcmistrza i harcmistrza.

Warsztaty będą prowadzone w jednym czasie, terminie i miejscu, natomiast program będzie osobny.

Warsztaty dla Hufcowych Komisji Stopni Instruktorskich skierowane są dla osób, które pracują w hufcowych komisjach, zarówno doświadczonych, jak i nowo mianowanych.

Celem warsztatów jest:

  • dyskusja nad wyzwaniami, z jakimi mierzy się komisja w swojej pracy w oparciu o SSI;
  • wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i osiągnieć pomiędzy komisjami;
  • dyskusja nad zmianami w SSI.

Warsztaty dla opiekunów prób na stopień podharcmistrza i harcmistrza skierowane są dla podharcmistrzów, którzy mają otwartą próbę harcmistrzowską oraz harcmistrzów, którzy chcą się wzbogacić o nowy warsztat pracy. 

Celem warsztatów jest:

  • przygotowanie do roli opiekuna prób instruktorskich,
  • opracowanie programu próby na stopień podharcmistrza i harcmistrza w oparciu o SSI i idee stopnia,
  • ukazanie roli opiekuna próby przed i w trakcie zbiórki KSI, aż do momentu zamknięcia próby.

Organizator: 
Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich

Termin: 
06.04.2024 r., w godzinach od 9.00 do 17.00

Miejsce: 
Wrocław, Publiczne Przedszkole “Mały Podróżnik”, ul. Mokronoska 2a

Kadra warsztatów:
hm. Anna Binkowska – Komendantka Warsztatów dla Hufcowych Komisji Stopni Instruktorskich
hm. Paulina Lew – Komendantka Warsztatów dla opiekunów prób na stopień podharcmistrza i harcmistrza
Instruktorki i Instruktorzy Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich.

Składka zadaniowa:
45,00 zł od uczestnika.
Koszt dojazdu uczestnicy zapewniają we własnym zakresie.

Co zapewniamy?
– obiad oraz kawę, herbatę, ciastka, owoce, napoje;
– dyplom uczestnictwa;
– materiały programowe.

Warunki uczestnictwa:
Wypełnienie ankiety: https://tiny.pl/dhb6j do 18.03.2024 r., do godz.23.00 wraz z załączonym plikiem potwierdzającym wpłatę za warsztaty.
W przypadku udziału w warsztatach dla członków hufcowej komisji stopni instruktorskich – bycie członkiem/członkinią tego zespołu.
W przypadku udziału w warsztatach dla opiekunów prób na stopień podharcmistrza i harcmistrza – otwarta próba harcmistrzowska lub posiadanie stopnia harcmistrza.

Dane do wpłaty:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
ul. Nowa 6, 50-082, Wrocław
Nr konta: 14 1750 0012 0000 0000 4104 9669
Tytułem: DSCZ warsztaty ChKSI – imię i nazwisko

Postanowienia końcowe:
– warunkiem ukończenia warsztatu i otrzymania dyplomu jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach;
– niepojawienie się na warsztatach powoduje utratę składki zadaniowej.

Osoba odpowiedziana za kontakt: hm. Elżbieta Kuriata, ksi@dolnoslaska.zhp.pl

Related Posts

Leave a Reply

Skip to content