Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Wrocławskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na Cmentarzu Osobowickim rozpoczęły się przemarszem spod bramy głównej do Pomnika Ofiar Terroru Komunistycznego 1945–1956 orkiestry wojskowej, kompanii honorowej Wojska Polskiego, pocztów sztandarowych, przedstawicieli służb mundurowych, władz miejskich i wojewódzkich oraz mieszkańców Wrocławia. Tam miały miejsce przemowy, apel poległych i złożenie wieńców.

W uroczystościach udział wzięli między innymi posłowie na Sejm RP Paweł Hreniak oraz Jacek Świat, Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk.

W imieniu Chorągwi Dolnośląskiej udział w uroczystościach wzięli hm. Dorota Kołakowska, hm. Marek Stochmiałek, reprezentacja Hufca Wrocław z phm. Mateuszem Wylęgą, reprezentacja Hufca Wrocław Wschód z Michałem Jałowieckim HO.

Related Posts

Skip to content