Miana Kadry Wspierającej są jednym z narzędzi indywidualnego rozwoju zarówno kadry wspierającej, jak i kadry wychowawczej w zakresie kompetencji specjalistycznych. Miana Kadry Wspierającej stanowią potwierdzenie posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonych obszarach, opisanych w Mapie Kompetencji ZHP.

Kim jest kadra wspierająca?

Kadra wspierająca to członkowie ZHP niebędący instruktorami, którzy pełnią funkcje wspierające działalność wychowawczą. Jakie to funkcje? Przede wszystkim te, które nie są wprost związane z działaniem drużyn i pracą drużynowych a do ich pełnienia potrzebna jest specjalistyczna wiedza i umiejętności, nie związane z byciem wychowawcą. Na pewno należy do nich zarządzanie finansami i majątkiem organizacji, ale mogą to być również techniczne zagadnienia z “działu” komunikacji i promocji. Statut ZHP już od kilku dobrych lat nie wymaga posiadania stopnia instruktorskiego od osób kandydujących na funkcję skarbnika (hufca, chorągwi, ZHP) – za tą zmiana przemawiały argumenty o tym, że fachowa wiedza jest tu ważniejsza od umiejętności wychowawczych. Czy da się łączyć te dwa równoległe światy – wychowania i zarządzania? Oczywiście – mamy przecież w gronie instruktorów specjalistów od finansów, księgowych, logistyków, fotografów i webmasterów. I tu definicja kadry wspierającej okazuje się być bardziej pojemna i otwiera na tę własnie grupę. Instruktorzy ZHP mogą także pełnić funkcje kadry wspierającej, o ile posiadają w tym zakresie odpowiednie umiejętności lub wiedzę specjalistyczną. Mogą tym samym ubiegać się o nadanie Miana Kadry Wspierającej, na równi z harcerskimi specjalistami, którzy nie wybrali ścieżki instruktora-wychowawcy.

Czym są “Miana Kadry Wspierającej”?
Miana Kadry Wspierającej są jednym z narzędzi indywidualnego rozwoju kadry wspierającej, jak i kadry wychowawczej w zakresie kompetencji specjalistycznych. Miana określają stopień kompetencji kadry w zakresie zagadnień wspierających działanie wychowawcze organizacji, takich jak np. promocja, finanse, zarządzanie majątkiem. Wymagane do poszczególnych stopni wiedza, umiejętności i doświadczenie są oparte o Mapę Kompetencji ZHP. Mapa zawiera w sobie listę konkretnych kompetencji opisanych na 3 poziomach: podstawowym, zaawansowanym i mistrzowskim m.in dla obszarów takich jak “gospodarka finansowa i majątkowa” oraz “relacje z otoczeniem”. Z racji tego, że ZHP jest organizacją wychowawczą, oczekujemy, by kadra wspierająca wraz z poszerzaniem swej specjalistycznej wiedzy rozwijała równolegle obszar „wiedzy o ZHP i Harcerskim Systemie Wychowawczym”, która pomoże lepiej rozumieć cele i sposób działania ZHP. I to również znajduje swoje odzwierciedlenie w wymaganiach dla poszczególnych mian.

Miana Kadry Wspierającej zostały zatwierdzone Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 97/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Mian Kadry Wspierającej.

Regulamin określa tryb oraz warunki nadawania Mian Kadry Wspierającej w następujących obszarach wspierających działanie wychowawcze organizacji:

  • Miano Kadry Wspierającej w obszarze komunikacji i promocji (MKWP),
  • Miano Kadry Wspierającej w obszarze gospodarki finansowej (MKWF),
  • Miano Kadry Wspierającej w obszarze gospodarki majątkowej (MKWM).
Szczegóły na temat Mian Kadry Wspierającej znajdziesz na stronie internetowej.
Źródło: https://zhp.pl/2019/miana-kadry-wspierajacej/?fbclid=IwAR2ZbtvaW5qtHz22AssFyTadrTMY4XfqughBhfrsN-fDq5p7UNj_7oE-H8E

Related Posts

Skip to content