Harcerze – Wdzięczni Żołnierzom Niezłomnym 2021

Od 14 maja do 31 października 2021 r. ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt pn. „Harcerze – Wdzięczni Żołnierzom Niezłomnym 2021”, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 19000,00 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym ”. Wartość całego projektu wynosi 30950,00 zł

Projekt realizowany jest w formie warsztatów, zajęć programowych i przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, edukacyjnym oraz upowszechniającym tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP, związanych z działalnością Żołnierzy Niezłomnych. Odbiorcami są młodzi mieszkańcy powiatu Trzebnickiego, Wołowskiego, Lubińskiego i Wschowskiego – łącznie w realizację projektu włączona zostanie młodzież z ośmiu gmin. Projekt nie odnosi się wykluczająco co do danej grupy wiekowej ale w większości określonych zadań skierowany jest do odbiorców zadania tj. dzieci i młodzieży (projekt kierowany jest do czterech grup wiekowych zuchu –dzieci z las I-III szkoły podstawowej, harcerze – dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej, harcerze starsi – młodzież z klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz wędrownicy – młodzież ze szkół licealnych) .

W projekcie jako interesariusze biorą udział także osoby dorosłe, w tym rodzice harcerzy. Zaplanowane w projekcie zadania są działaniami edukacyjno-animacyjnymi, stymulującymi, rozwijającymi kreatywność i odnoszące się do aktywizacji uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe. Projekt zakłada uczestnictwo w działaniach patriotycznych grup społecznych o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych, mieszkańców małych miasteczek i wsi.

W ramach projektu realizowane są:

-Warsztaty historyczne „Pamięci Żołnierzom Niezłomnym”

-Międzyszkolny konkurs wiedzy o na temat Podziemia Niepodległościowego i jego Bohaterów,

-Wakacyjny bieg patriotyczny śladami historii Żołnierzy Niezłomnych

-Konferencja – Harcerz- Żołnierz Niezłomny – Witold Pilecki

Realizacja zadań przyczyni się do zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotna role odgrywa pamięć regionalna.

 

 

Related Posts

Skip to content