Komendantka Chorągwi Dolnośląskiej ZHP oraz 11 delegatek i delegatów z hufców dolnośląskich reprezentują naszą chorągiew na 40. Zjeździe ZHP, który odbywa się w dniach 7-10 grudnia 2017 r. w Warszawie.  Podczas tego wydarzenia zapadną ważne decyzje dla naszej organizacji.  Wybierzemy nowe Władze Naczelne ZHP. Przed nami decyzje w sprawie licznych uchwał oraz przyjęcia rozwoju strategii organizacji na lata 2018-20125.

Nasi kandydaci i kandydatki do władz to:
do Rady Naczelnej ZHP:
hm. Paulina Lew (Hufiec Lubin),
hm. Stanisław Dubiel (Hufiec Świdnica),

do Naczelnego Sądu Harcerskiego
hm. Marek Charańczuk (Hufiec Legnica),

do Centralnej Komisji Rewizyjnej
hm. Marta Bajrakowska – Syrek (Hufiec Wrocław),

Kandydatką na Członkinię Głównej Kwatery ZHP w zespole druhny hm. Anny Nowosad jest druhna hm. Joanna Skupińska (Hufiec Łagiewniki).

Nasi delegaci pełnią funkcję w Komisjach Zjazdowych:

  • Komisji Wyborczej – pwd. Wojciech Pospolita (Hufiec Wrocław Wschód)
  • Komisji Uchwał i Wniosków – hm. Krzysztof Stachów (Hufiec Głogów)
  • Komisji Statutowej – hm. Stanisław Dubiel (Hufiec Świdnica)

Related Posts

Skip to content