XI Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

XI Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

9 czerwca br. odbył się XI Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej pod hasłem „Ekologia w Dolinie Baryczy”. Organizatorem Złazu był Krąg Seniorów i Starszyzny „Rodło” z Wrocławia oraz Referat Starszyzny i Seniorów Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. Uczestniczyły w nim 63 osoby z  kręgów: „Rodło” z Wrocławia, „Iglica” z Wrocławia „Korzenie” z Lubania, „Złota Lilijka” z Jawora, „Liczyrzepa” z Jeleniej Góry oraz  „Wiarusy” ze Świdnicy.
Celem złazu była aktywizacja seniorów do działań na rzecz promocji jednego z  najpiękniejszych i unikatowych  regionów Polski – Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, występującej tutaj przyrody i sposobów jej ochrony, wzajemna integracja kręgów seniorów oraz wymiana  doświadczeń. Pierwszym punktem programu Złazu
było zwiedzenie  Międzynarodowej Bazyliki Św. Jadwigi i Św. Bartłomieja czyli Sanktuarium Św. Jadwigi Śląskiej.
Jest to najstarsze sanktuarium na Śląsku, a przy tym jedna z ważniejszych nekropolii Piastów Śląskich. Z ogromnym zaciekawieniem członkowie Złazu wysłuchali  naszego przewodnika po Sanktuarium brata Marcina Wojtczaka ze Wspólnoty Zakonnej Salwatorianie, który dysponował ogromną wiedzą historyczną.

Następnym punktem programu był Milicz a następnie Ruda Sułowska – Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”(największy Park Krajobrazy w Polsce) oraz Ornitologiczny Rezerwat Przyrody „Stawy Milickie”, który jako jedyny w kraju został wpisany  na prestiżową listę Living Lakes, tuż obok takich uznanych w świecie jak Jezioro Wiktoria, Morze Martwe, Bajkał. Po przyjeździe do Rudy Sułowskiej seniorzy wzięli udział w FOTOSAFARI, w czasie którego pod fachowym okiem przewodnika-ornitologa uczestnicy wyprawy z ogromnym zainteresowaniem prowadzili obserwacje przyrodnicze oraz doskonalili umiejętności fotografowania Następnie zwiedzono  Centrum Edukacyjne „Naturum” oraz Muzeum Tradycji i Rybactwa, Skansen ,Dom Rybaka, Staw Pokazowy.

Po powrocie do Wrocławia na terenie Harcerskiego Ośrodka Wodnego „Rancho” Hufca ZHP Wrocław-Południe odbyło ognisko, przy którym  podsumowano działalność kręgów seniorów w minionym roku harcerskim. Uczestnicy Złazu wyrazili ogromne zadowolenie, że mogli poznać nowy region Dolnego Śląska, dla niektórych do tej pory nieznany oraz wymienić doświadczenia z pracy kręgu . Podkreślali wspaniałą atmosferę panującą na Złazie.

Przed zawiązaniem pożegnalnego kręgu wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki oraz unikalną płytę „Rytmy w Dolinie Baryczy”, którą będzie można wyświetlić na zbiórce kręgu oraz na spotkaniach z drużynami harcerskimi. Z niecierpliwością czekamy na następny XII Złaz Seniorów Chorągwi Dolnośląskiej.
Do zobaczenia za rok.

Autor relacji: hm. Teresa Maziarz-Machay – Kierownik Referatu Seniorów i Starszyzny Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Related Posts

Skip to content