Day

2 stycznia, 2024
Zapraszamy na jesienne kursy, organizowane przez Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej DROGOWSKAZ oraz: Komendę Chorągwi Dolnośląskiej ZHP (Kurs Komend Hufców); Komisję Rewizyjną Chorągwi Dolnośląskiej ZHP (Kurs Członków Komisji Rewizyjnej); Dolnośląskie Referaty Metodyczne (Kurs Kadry Metodycznej i Namiestników); ChZKK Chorągwi Opolskiej i Ziemi Lubuskiej (Kurs Komend Szczepów i Związków Drużyn)INFORMATORGWIAZDA PÓŁNOCY – Kurs Komend Hufców:Jelenia Góra, 02-04.02.2024,...
Skip to content