Day

15 maja, 2023
Informujemy, że w związku z rezygnacją jednego z członków Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP następuje konieczność uzupełnienia składu. Uchwała Załączniki do uchwały (w tym formularz kandydata) Komisja Rewizyjna ZHP Chorągwi Dolnośląskiej ZHP zwraca się do instruktorów i do środowisk instruktorskich z prośbą o zgłaszanie kandydatur instruktorów do pracy w Komisji Rewizyjnej. Wybory do Komisji Rewizyjnej...
Druh harcmistrz Łukasz Binkowski złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego i członkostwa w Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. Łukasz! Po krótkim ale intensywnym czasie pracy i wspólnego działania w Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP nastąpił nagły i niespodziewany koniec. Czasem tak bywa, życie w Organizacji, okoliczności zewnętrzne i życie osobiste powodują różne implikacje i zmuszają do...
Skip to content