Day

14 października, 2022
“Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la,  nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je,  nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele nat­chnionych chwil” Janusz Korczak   W Dniu Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, instruktorom harcerskim, pracownikom placówek oświaty i wychowania składamy najserdeczniejsze życzenia radości i satysfakcji z wykonywanej...
Skip to content