Day

26 sierpnia, 2021
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska zaprasza do złożenia oferty w celu zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntownej zabudowanej budynkiem użytkowym i położonych na działce nr 933 w miejscowości Góra przy ul. 11 listopada, gmina Góra, woj. Dolnośląskie, będącym własnością Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej we Wrocławiu. ZAPYTANIE-OFERTOWE-GÓRA. Operat szacunkowy,Góra 24.03.2021
Skip to content