Day

8 lipca, 2021
Od czerwca do grudnia 2021 roku ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt pn. „W służbie Ojczyźnie 2021”, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 70000,00 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „I Ty możesz służyć Ojczyźnie”. Wartość całego projektu wynosi 107900,00 zł W ramach projektu realizuje się 1. cykl obozów sportów-proobronnych 2. warsztatów z...
Skip to content