Day

14 stycznia, 2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia na „zakup drobnych materiałów programowych – sprzętów multimedialno-muzycznych do projektu: Dolnośląskie Podwórka 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” w trybie zapytania ofertowego Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty W dniu 13 stycznia 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „zakup drobnych materiałów programowych – sprzętów multimedialno-muzycznych...
Skip to content