Day

13 grudnia, 2019
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 5 dotyczącego realizacji zamówienia na zakup drobnych materiałów programowych – sprzętów multimedialno-muzycznych do projektu: Dolnośląskie Podwórka (RPDS.09.02.01-02-0042/18-00) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” w trybie zapytania ofertowego. ZAWIADOMIENIE-O-UNIEWAŻNIENIU-ZAPYTANIA OFERTOWEGO [doc]
Skip to content