Day

9 października, 2018
Chorągiew Dolnośląska ZHP w ramach przeprowadzanych dwóch otwartych konkursów ofert pozyskała łącznie 56600,00 zł. Pierwszy projekt „Niepodległość – służba, radość, uśmiech”, na który zostało pozyskane 14300,00 zł związany jest z  podtrzymywaniem i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Drugi projekt „Bądź Gotów – cykl  działań proobronnych dla środowisk harcerskich...
Skip to content