Day

13 sierpnia, 2017
11 sierpnia 2017 podpisany został list intencyjny w sprawie wspierania przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w realizacji Programu „Home Hospitality” XXV Światowego Jamboree Skautowego POLSKA 2023, pod warunkiem zawieszającym, jakim jest uzyskanie przez Związek Harcerstwa Polskiego od Światowej Organizacji Ruchu Skautowego prawa do organizacji XXV Światowego Jamboree Skautowego. Urząd Marszałkowski oraz Komenda Chorągwi zadeklarowali również,...
W obliczu tragedii, jaka spotkała naszą bratnią organizację Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego zarządziła niedzielę, 13 sierpnia 2017 r. dniem żałoby. Rozkaz Specjalny Ls2/2017
Skip to content