okno

Jubileuszowy, XXV Rajd Granica 2017 już za nami. Ponad 1100 uczestników na 10 trasach zmagało się z trudnymi warunkami pogodowymi, ciężkimi plecakami, ale również ze swoimi słabościami. Myśl przewodnia tegorocznej edycji brzmiała: „Marzenia bez granic”.

Po zejściu z tras rajdu na wszystkich uczestników czekało miasteczko programowe, a w nim m.in.: spotkania i warsztaty interdyscyplinarne, kawiarenka, turniej gier planszowych, kino pod gwiazdami oraz pyszny poczęstunek. Tradycją rajdową jest polowa Msza Święta, odprawiona przez Naczelnego Kapelana ZHP – hm. Wojciecha Jurkowskiego i Kapelana Chorągwi Dolnośląskiej ZHP druha phm. Daniela Rydza. Wieczorem na scenie odbył się koncert, który otworzyła Komendant Chorągwi Dolnośląska ZHP – hm. Dorota Kołakowska i Komendantka Rajdu – phm. Aleksanda Karwala, podczas którego wystąpili: Grupa MADE, Harcerska Grupa Artystyczna „Liminis” oraz Zespół Atopik – Julia Szewczyk i Grzegorz Rdzak. Dla najwytrwalszych już po raz kolejny rozegrany został nocny turniej koszykówki. Z okazji jubileuszu 25-lecia wszyscy uczestnicy rajdu wspólnie zatańczyli Belgijkę, odśpiewali tradycyjne Sto lat, a organizatorzy Rajdu poczęstowali wszystkich przepysznym, urodzinowym tortem. Cały rajd podsumował apel kończący, na którym ogłoszone zostały wyniki współzawodnictwa tras, wręczona została złota, honorowa odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa dla Karkonoskiego Parku Narodowego, a także Złota Honorowa Odznaka Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP dla hm. Jakuba Matuszczyka. Apel, swoją obecnością, uświetnili: Senator RP p. Krzysztof Mróz, Poseł na Sejm RP p. Alicja Chybicka, Przedstawiciel Senatora RP p. Aleksandra Szweda, Przedstawiciel Straży Granicznej, Przedstawiciele Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Pełnomocnik ds. młodzieży Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego dr Andrzej Raj, Przedstawiciele Władz Miasta Szklarska Poręba, Z-ca Naczelnika ZHP – Krzysztof Budziński, Naczelny Kapelan ZHP, Członek Głównej Kwatery – hm. Wojciech Jurkowski, Komendant Chorągwi Wielkopolskiej – hm Tomasz Kujaczyński, Władze Chorągwi Dolnośląskiej ZHP oraz Komendanci Hufców.

Po Apelu w Centrum Edukacji Ekologicznej KPN odbyło się spotkanie Jubileuszowe. Poniżej krótka fotorelacja z tego wydarzenia, natomiast więcej zdjęć dostępnych jest pod linkiem

  [button size=”medium” url=”https://gkzhp-my.sharepoint.com/personal/promocja_dolnoslaska_zhp_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=072eb96756eb849b29e79a02f1dfcaba5&authkey=AZp1E_EyO6sK6Ml7jkLa9Ak” text=”Zdjęcia” target=”_blank” color=”alt-2″ ]

fot:  pion. Majka Stachera

Related Posts

Skip to content