Wakat w Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Druhny i Druhowie

W wyniku powstałego wakatu, Komisja Rewizyjna Chorągwi Dolnośląskiej ZHP zaprasza instruktorów Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, chcących pełnić służbę w Komisji do nadsyłania do Komisji Rewizyjnej swojego zgłoszenia.

Zgłoszenie powinno zawierać

  • opinię/rekomendację Komendanta Hufca o kandydacie,
  • harcerskie CV.

Zgłoszenia proszę wysłać na adres rewizyjna@dolnoslaska.zhp.pl

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się 22 listopada (czwartek) w siedzibie Komendy Chorągwi.
Kandydatów, którzy się zgłoszą, zapraszamy na posiedzenie na godzinę 18:30.

Proszę o przekazanie tej informacji instruktorom w Waszych środowiskach.

Czuwaj,
phm. Patryk Przykota
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Related Posts

Skip to content