Druhny i Druhowie,
W Związku Harcerstwa Polskiego toczy się dyskusja dotycząca metodyk, do której powinniśmy się przyłączyć (jest ona odpowiedzią na uchwały XL Zjazdu ZHP i Rady Naczelnej ZHP, a także na zmiany w systemie edukacji).
Dlatego też w imieniu Komendy Hufca ZHP w Świdnicy zapraszam na konferencję instruktorską dotyczącą utrzymania lub zmiany podziału istniejących grup metodycznych i ich opisów.
Spotkanie obędzie się w siedzibie hufca przy ul. Lelewela 18 w Świdnicy, w poniedziałek 26 lutego br. o godz. 17.00.
Chcąc poznać opinię jak największej grupy instruktorów zapraszamy na spotkanie wszystkich instruktorów naszej chorągwi, którzy chcieliby się podzielić zdaniem na tak bardzo aktualny temat dla naszej Wspólnoty.
Chęć przybycia należy zgłosić najpóźniej do czwartku
22 lutego mailowo na adres [email protected]
Czuwaj!
hm. Stanisław Dubiel
delegat na XL Zjazd ZHP
członek RN ZHP

Related Posts

Skip to content