Year

2021
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska unieważnia zapytanie ofertowe dotyczące nieruchomości gruntownej zabudowanej budynkami użytkowymi położonej na działce nr 290/3, AM-2 w miejscowości Borowa przy ul. Lipowej 42, gmina Długołęka, woj. Dolnośląskie, będącej własnością  Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej  we Wrocławiu. Treść unieważnienia: Unieważnienie zapytania ofertowego 2/2020
W 2021 roku zmienia się system naliczania i odprowadzania składek członkowskich. Na podstawie Uchwały nr 51/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej ZHP – Członkowie ZHP opłacają składkę zgodnie ze swoim przydziałem służbowym w następujących terminach: • do 20 stycznia za I kwartał, • do 20 kwietnia...
Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich informuje, że styczniowe spotkanie odbędzie się tradycyjnie w ostatnią środę miesiąca tj. 27 stycznia o godzinie 17:30 w trybie online. Przypominamy, że dokumenty należy dostarczyć pocztą elektroniczną na co najmniej 14 dni przed terminem spotkania (do 13.01.2021r). Dokumenty przesłane później będą rozpatrywane na spotkaniu w następnym miesiącu. hm. Elżbieta Kuriata Przewodnicząca ChKSI
1 6 7 8
Skip to content