Kurs Podharcmistrzowski Wood Badge 2017

Dolnośląska Szkoła Instruktorska MŁYN, zaprasza na Kurs Podharcmistrzowski Wood Badge, który odbędzie się w terminie 13-18 czerwca 2017 r. 

Kurs będzie składał się z trzech części. Pierwsza zasadnicza – tygodniowy obóz instruktorski, który odbędzie się w czerwcu w Grobli. Druga to indywidualna praca uczestnika kursu. Trzecia część to posumowanie projektu, które odbędzie się w pół roku po pierwszej w terminie ustalonym wspólnie przez uczestników i kadrę kursu. Po pierwszej części kursanci otrzymają dyplom ukończenia kursu podharcmistrzowskiego oraz prawo do noszenia pierwszego drewienka. Po trzeciej dyplom ukończenia warsztatów opiekunów prób, dyplom ukończenia kursu Wood Badge oraz prawo do noszenia drugiego drewna oraz chusty z tartanem.

Kurs WOOD BADGE – jest kursem instruktorskim zgodnym ze standardem kursów Wood Badge w WOSM, prowadzonym przez odpowiednio przygotowaną kadrę instruktorską. Jest on formą kursu podharcmistrzowskiego, kładącego szczególny nacisk na elementy indywidualnej pracy z instruktorem, doskonalenie umiejętności przywódczych, umiejętności pracy w grupie instruktorskiej oraz pracy nad sobą, poznanie procesu grupowego oraz praktyczną realizację i zarządzanie projektem. W czasie kursu uczestnicy mają możliwość doskonalenia własnego rozwoju, analizy zachodzących zmian i poszukiwania nowych, niestandardowych rozwiązań.

Kurs organizowany jest zgodnie ze standardem kursów podharcmistrzowskich zatwierdzonym przez Główną Kwaterę ZHP (Załącznik nr 8 do Uchwały w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r.).

Szczegóły w regulaminie.

REGULAMIN Wood 2017

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Related Posts

Skip to content