Komendant Chorągwi Dolnośląskiej odznaczona Medalem „Pro Patria”

Wczoraj w Muzeum Wojska Polskiego odbyło się podsumowanie obchodów 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Podczas spotkania kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wręczył Medale “Pro Patria” harcerkom i harcerzom, którzy wyróżnili się szczególnym zaangażowaniem w przygotowaniu obchodów, przyczyniając się do kultywowania pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu wzięła również udział Naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad.

W gronie wyróżnionych znalazły się instruktorki i instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego: hm. Karol Gzyl,  hm. Tomasz Kujaczyński, phm. Katarzyna Roguszewska i hm. Tomasz Fliszkiewicz. Wśród nich nie zabrakło Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP hm. Doroty Kołakowskiej.

Medal „Pro Patria” został ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 1 września 2011 roku i zastąpił Medal „Pro Memoria”. Uhonorowane medalem „Pro Patria” mogą być osoby i instytucje „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.

Zdjęcia: UDSKiOR

Zobacz także:

Artykuł na stronie Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Artykuł na stronie ZHP.PL

Related Posts

Skip to content