Druhny i Druhowie,
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę w imieniu Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP i swoim złożyć najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za Waszą służbę na rzecz wychowania zuchów i harcerzy.
Ten dzień, to nie tylko święto nauczycieli oraz pracowników oświaty, ale również nas – harcerskich wychowawców. Pełniąc nasze funkcje społecznie, dbamy by edukacja i wychowanie młodych Polaków były realizowane także poza szkolnymi murami.
Życzę Wam wytrwałości w pracy edukacyjnej i wychowawczej, mądrości
w rozpoznawaniu oraz rozwijaniu indywidualnych talentów, a także inspiracji do ciągłego rozwoju instruktorskiego.

Komendant
Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
Hm. Dorota Kołakowska

Related Posts

Skip to content