„Dolnośląska jedzie na Grunwald!” to akcja organizowana przez Przedstawicielstwo Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich na Chorągiew Dolnośląską. Celem akcji jest rozpropagowanie ruchu Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich oraz udział jak największej liczby jednostek z Chorągwi Dolnośląskiej na Zlocie Grunwaldzkim 2020!

 

O co właściwie chodzi z tym Grunwaldem?

O wielkiej bitwie z 1410 roku słyszał chyba każdy! Propagowanie idei oraz wiedzy o Grunwaldzie – takie właśnie cele przyświecają Wspólnocie Drużyn Grunwaldzkich, który jest największym i najstarszym ruchem programowo-metodycznym w Związku Harcerstwa Polskiego. Wspólnota działa przez cały rok prowadząc współzawodnictwo o Tytuł i „Odznakę Grunwaldzką” oraz organizując Zlot Grunwaldzki, będący największą akcją Harcerskiego Lata. Nie ma więc lepszego ruchu zapewniającego integrację harcerskich jednostek, połączoną z najciekawszą lekcją historii, której nie doświadczy się w szkole.

 

W ostatnich latach Ruch Grunwaldzki na terenie Dolnego Śląska przybrał na sile. W 2016 roku przywrócone zostało Przedstawicielstwo Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich na Chorągiew Dolnośląską, w 2017 roku we Wrocławiu odbył się Zimowy Sejmik WDG, a liczba drużyn grunwaldzkich znacznie się powiększyła. Wszystko to zaowocowało decyzją utworzenia Gniazda Dolnośląskiego na Zlocie Grunwaldzkim 2020!

 

„Dolnośląska jedzie na Grunwald!” – o co właściwie chodzi z tą akcją?

Przedstawicielstwo Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich na Chorągiew Dolnośląską postanowiło podjąć szereg przedsięwzięć, których głównym celem będzie:

– rozpropagowanie ruchu grunwaldzkiego,

– zwiększenie ilości drużyn z tytułem grunwaldzkim,

– udział jak największej ilości jednostek na Zlocie Grunwaldzkim 2020.

 

Tytuł i odznaka drużyny Grunwaldzkiej

Jest to prestiżowe wyróżnienie dla jednostek harcerskich, które w ramach swojej śródrocznej pracy prowadzą ciekawe działania z zakresu wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Zdobywanie Tytułu i Odznaki polega na wykonaniu przez drużynę w ciągu roku harcerskiego kilku zadań programowych. Drużyna zdobywająca Tytuł po raz pierwszy realizuje następujące zadania:
1) “Turniej Grunwaldzki”,
2) “Grunwaldzki Zwiad”,
3) “Jak na Zawiszy” oraz zadanie na rzecz Zlotu Grunwaldzkiego.
Drużyna zdobywająca Tytuł po raz drugi i kolejny powinna wykonać po jednym zadaniu z trzech bloków:
1) “Wczoraj”,
2) “Dziś”,
3) “Jutro”.
Szczegółowy opis zadań znaleźć można w Nowym Skarbcu Zadań, którego jednymi z autorów są phm. Kamila Jabłońska z Hufca Zgorzelec oraz phm. Rafał Jezierski z Hufca Środa Śląska
link ->  http://grunwald.zhp.pl/wp-content/uploads/2019/09/Program-WDG-2019-2020.pdf

Po wykonaniu zadań należy przygotować kronikę, którą do 5 maja należy wysłać na adres kronika.wdg@zhp.pl.

 

Przystąpienie do Współzawodnictwa jest banalnie proste – wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy do końca października dostępny pod linkiem -> https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzZdRD_wtFExImt8kx7eyBFJUMjFHQTM5TFU2Sk8zMlNGQzhSS0RCT1g0Ri4u

 

Zlot Grunwaldzki – czyli największa impreza harcerskiego lata!

Zlot Grunwaldzki to niezwykle klimatyczne wydarzenie harcerskie, w którym co roku bierze udział ponad 1000 uczestników. Harcerki i harcerze spotykają się na polach Grunwaldu, aby uczcić rocznicę wielkiej bitwy, podczas której Król Jagieło zwyciężył z wojskami Zakonu Krzyżackiego. Jest to wspaniała zabawa, pełna integracji, zadań czy koncertów, a wszystko to owiane jest nutą średniowiecza. Każdy, kto choć raz wybierze się na zlot, nie będzie potrafił wyobrazić sobie lata bez odwiedzin na grunwaldzkich polach.

Rok 2020 będzie niezwykły – obchodzona będzie 610 rocznica bitwy, a także po raz pierwszy w historii zlotu utworzone zostanie Gniazdo Dolnośląskie – dlatego też zachęcamy, wszystkie jednostki z Naszej chorągwi do udziału w zlocie.

 

Jeśli nurtują Was jakieś pytania, zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem phm. Rafałem Jezierskim – z pewnością rozwieje on wszystkie Wasze wątpliwości.

tel. 607 758 520

mail. rafal.jezierski1@zhp.net.pl

 

Related Posts

Skip to content