phm. Joanna Żurowska

Członkini komendy ds. organizacyjnych

Biogram

Posiadane przeze mnie doświadczenie

Ukończone przeze mnie studia magisterskie związane z organizacją turystyki, jak również z praca w PTTK oraz ukończenie kursów z zakresu turystyki i żeglarstwa oraz doświadczenie zawodowe w powoduje, że mam wiedzę i perspektywę na organizację działań związanych z tym obszarem. 

Przez ostatnie 3 lata pracy w biurze Chorągwi, wspieraniu pracy członków komendy dokładnie poznałam pracę biura jak również zdobyłam doświadczenie pracy w Komendzie jako Zarządzie Chorągwi. Widzę jak wiele można usprawnić, by tak samo pracownikom chorągwi jak i hufcom lepiej się współprowadziło szerokorozumianą działalność biurową. 

Przez ostatnie lata zajmowałam się koordynowaniem programu ROHIS. W przyszłej kadencji również to będzie moim zadaniem. Udało mi się wdrożyć z hufcami odpowiedni sposób współdziałania w tym zakresie, by jak najwięcej środków trafiało do hufców, były właściwie wydatkowane i służyły rozwojowi harcerskich środowisk. A co najważniejsze pilnowałam by Chorągiew osiągała odpowiednie wskaźniki. 

W 2021 roku współprowadziłam Bazę Obozową w Pobierowie. Moje wieloletnie doświadczenie, wykształcenie powodują, że Wiem w jaki sposób skutecznie zarządzać ośrodkiem w Pobierowie. 

W 2022 roku podjełam się bycia Z-cą Komendanta Zlotu ds. programowych. Było to nie łątwe zadanie, ponieważ poza tą działką wspierałam wiele innych obszarów. Program Zlotu udał się i jestem z tego zadowolona. Udało się nam zaangażować referaty i zespoły Chorągwi, jak również wykorzystać kompetencje i umiejętności instruktorów z hufców. 

Przez ostatnie lata wspieram działania Rajdu Granica. Jest to bardzo ważne wydarzenie programowe naszej chorągwi. Uważam, że dało mi to poszerzenie oglądu na działania programowe, poznanie kadry instruktorskiej naszej chorągwi.

Kalendarium

2013-Present
CTO, Senior Software Engineer of Apple Co.
2008-2013
Senior Software Development, Project Manager, Cisco Network
2000-2008
Team Leader, Software Design and Development, Asus
1997-2000
Massachusetts Institute of Technology, Computer Engineering

Główne zadania:

W komendzie przede wszystkim moim zadaniem będzie nadzorowanie obszaru organizacja, programu ROHiS oraz Bazy w Pobierowie.

Głównymi moimi zadaniami będzie m.in

  • Zbudowanie poczucia bezpieczeństwa.
  • Uproszczenie sprawozdawczości, cyfryzacja, obieg dokumentów.
  • Prowadzenie nadzoru, monitoring, uświadamianie.
  • Usprawnienie pracy biura.

W zakresie moich obowiązków będzie m.in.:

  • Administrowanie budynku – Nowa 6,
  • Nadzorowanie nad bazą w Pobierowie,
  • Nadzorowanie pracy Biura Komendy Chorągwi,
  • Nadzorowanie Archiwum Komendy Chorągwi,
  • Koordynowanie programu ROHiS,
  • Nadzorowanie udziału drużyny reprezentacyjnej w uroczystościach.

Kontakt:

Email : joanna.zurowska@zhp.pl

Skip to content