Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna m.in. czuwa nad zgodnością działania rady chorągwi, komendanta i komendy chorągwi oraz jednostek organizacyjnych chorągwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa, sprawuje stałą kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz chorągwi pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości, zatwierdza, po zapoznaniu się z opinią rady chorągwi, budżet chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, zatwierdza sprawozdanie finansowe chorągwi za każdy rok, rozpatruje sprawozdania komendy chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, ocenia, po zapoznaniu się z oceną pracy dokonaną przez radę chorągwi, ich działalność i podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi i przedstawia ją wraz z uzasadnieniem radzie chorągwi, przedstawia komendzie chorągwi informacje, zalecenia i wnioski, przedstawia zjazdowi chorągwi sprawozdanie ze swej działalności, przedstawia zjazdowi chorągwi ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi, wykonuje zadania i kontrole zlecone przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP.

Skład Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

 1. hm. Krzysztof WOJTAS (Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej) – Przewodniczący
 2. hm. Piotr ŚNIEGOCKI (Hufiec Powiatu Trzebnickiego) – Wiceprzewodniczący
 3. phm. Grzegorz GLABISZ (Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej) – Sekretarz
 4. hm. Marta BAJRAKOWSKA – SYREK (Hufiec Wrocław) – Członkini
 5. phm. Krzysztof MAKARO (Hufiec Bolesławiec) – Członek
 6. phm. Grażyna OPULSKA (Hufiec Łagiewniki) – Członkini
 7. phm. Patryk PRZYKOTA (Hufiec Bolesławiec) – Członek
 8. hm. Katarzyna SOBIESZCZAŃSKA (Hufiec Wrocław) – Członkini (od 07.11.2015 r. po odwołaniu ze składu hm. Arkadiusza Tomczuka)
 9. hm. Mirosław TURZAŃSKI (Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej) – Członek (od 14.05.2016 r., po rezygnacji hm. Michała Marcyniuka),
 10. hm. Sławomir WAŚ (Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej – Członek (od 14.05.2016 r. po rezygnacji pwd. Sandry Tokarskiej),
 11. wakat (od 06.12.2016 r. w wyniku odwołania ze składu phm. Żanety Nawrot)

Aby skontaktować się z Komisją Rewizyjną, wyślij wiadomość e-mail na rewizyjna@dolnoslaska.zhp.pl