Oficjalna strona internetowa Dolnośląskiej Chorągwi Związku Harcerstwwa Polskiego

Home Komenda Chorągwi

Komenda Chorągwi

Komenda Dolnośląskiej Chorągwi ZHP jest zarządem chorągwi jako jednostki terenowej ZHP posiadającej osobowość prawną.
Komenda Chorągwi buduje wspólnotę instruktorską i wspólnotę hufców, tworzy warunki do realizacji programu rozwoju chorągwi, wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów hufców…

Skład Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

  • hm. Dorota Kołakowska – Komendant Chorągwi

W Komendzie Dolnośląskiej Chorągwi ZHP im. hm. Stefana Mirowskiego Komendant odpowiada za kontakty zewnętrzne i bieżące reprezentowanie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP wobec partnerów i instytucji państwowych.

Komendant Chorągwi kieruje pracą Komendy Chorągwi, kieruje bieżącą działalnością Komendy Chorągwi, reprezentuje chorągiew, wydaje rozkazy, zarządza majątkiem chorągwi i prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy Skarbnika Chorągwi.

Aby skontaktować się z Komendantką napisz wiadomość e-mail na dorota.kolakowska@zhp.net.pl lub zadzwoń do Biura Komendy Chorągwi pod numer +48 71 736 01 02

  • Skarbnik Chorągwi – vacat

    Obowiązku Skarbnika pełni hm. Adam Gacek.

  • hm. Krzysztof Stachów – Zastępca Komendanta Chorągwi ds. programu i pracy z kadrą

Aby skontaktować się z Krzysztofem napisz wiadomość e-mail: krzysztof.stachow@zhp.net.pl, lub zadzwoń pod nr telefonu: 609 787 777

  •  hm. Adam Gacek – Członek Komendy Chorągwi ds. gospodarczych

Aby skontaktować się z Adamem napisz wiadomość e-mail: adam.gacek@zhp.net.pl

  • hm. Jarosław Ziółkowski – Członek Komendy Chorągwi ds. organizacyjnych

Aby skontaktować się z Jarosławem napisz wiadomość e-mail: jaroslaw.ziolkowski@zhp.net.pl