Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Komenda Chorągwi_stara

Skład Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

 

 

hm. Dorota Kołakowska
Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Zakres zadań

e-mail dorota.kolakowska@zhp.net.pl
Telefon do Biura: +48 71 736 01 02

 

 

hm. Adam Gacek
Skarbnik Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Zakres zadań

e-mail: adam.gacek@zhp.net.pl

 

hm. Krzysztof Stachów
Zastępca Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ds. pracy z kadrą

Zakres zadań

e-mail: krzysztof.stachow@zhp.net.pl
telefon: 609 787 777

 

 

 

hm. Jarosław Ziółkowski
Członek Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ds. organizacyjnych

Zakres zadań

e-mail: jaroslaw.ziolkowski@zhp.net.pl

 

 

hm. Arkadiusz Rudolf
Członek Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ds. programu

Zakres zadań

e-mail: arkadiusz.rudolf@zhp.net.pl

Komenda Dolnośląskiej Chorągwi ZHP jest zarządem chorągwi jako jednostki terenowej ZHP posiadającej osobowość prawną.
Komenda Chorągwi buduje wspólnotę instruktorską i wspólnotę hufców, tworzy warunki do realizacji programu rozwoju chorągwi, wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów hufców.

Komenda wykonuje swoje zadania przy pomocy powołanych wydziałów, referatów i zespołów merytorycznych, a także delegując część zadań na komendy hufców. Członkowie Komendy nadzorują i wspierają pracę wydziałów, referatów i zespołów, a w szczególności:

  1. tworzą, organizują i kierują pracą podległych wydziałów, referatów, zespołów zadaniowych i merytorycznych,
  2. w przypadku nie powołania kierownika wydziału/ szefa zespołu, kierują jego pracą,
  3. koordynują opracowanie planów pracy podległych wydziałów, referatów i zespołów,
  4. opracowują plan finansowy przypisanych wydziałów, referatów i zespołów,
  5. odpowiadają za prawidłowe i terminowe wykonywanie przypisanych zadań stałych,
  6. przedkładają i referują na zbiórkach Komendy sprawy będące w ich kompetencji.