Oficjalna strona internetowa Dolnośląskiej Chorągwi Związku Harcerstwwa Polskiego

Home Komenda Chorągwi

Komenda Chorągwi

Komenda Dolnośląskiej Chorągwi ZHP jest zarządem chorągwi jako jednostki terenowej ZHP posiadającej osobowość prawną.
Komenda Chorągwi buduje wspólnotę instruktorską i wspólnotę hufców, tworzy warunki do realizacji programu rozwoju chorągwi, wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów hufców.

Skład Komendy Chorągwi

 

 

hm. Dorota Kołakowska
Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Zakres zadań

Aby skontaktować się z Druhną Komendantką napisz wiadomość
e-mail dorota.kolakowska@zhp.net.pl
lub zadzwoń do Biura Komendy Chorągwi pod numer +48 71 736 01 02

 

 

hm. Adam Gacek
Skarbnik Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Zakres zadań

Aby skontaktować się z Druhem Adamem napisz wiadomość
e-mail: adam.gacek@zhp.net.pl

 

 

hm. Krzysztof Stachów
Zastępca Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
ds. pracy z kadrą

Zakres zadań

Aby skontaktować się z Druhem Krzysztofem napisz wiadomość e-mail: krzysztof.stachow@zhp.net.pl
lub zadzwoń pod nr telefonu: 609 787 777

 

 

 

hm. Jarosław Ziółkowski
Członek Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ds. organizacyjnych

Zakres zadań

Aby skontaktować się z Druhem Jarosławem napisz wiadomość
e-mail: jaroslaw.ziolkowski@zhp.net.pl

 

 

 

hm. Arkadiusz Rudolf
Członek Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ds. programu

Zakres zadań

Aby skontaktować się z dh Arkadiuszem napisz wiadomość
e-mail: arkadiusz.rudolf@zhp.net.pl