Podsumowanie projektu „Zdobywcy Monte Cassino”

Projekt „Zdobywcy Monte Cassino” skierowany był do harcerzy oraz harcerek Związku Harcerstwa Polskiego działających na terenie Wielkopolski, Mazowsza oraz  Dolnego Śląska. W ramach projektu zorganizowano wyjazd do Włoch w celu uczczenia bohaterskich czynów polskich żołnierzy 2. Korpusu Polskiego dowodzonego przez gen. Władysława Andersa podczas kampanii włoskiej. Pierwszym etapem wyprawy było Nettuno, tam  harcerze odwiedzili Amerykański Cmentarz Wojenny i Miejsce Pamięci Sycylia–Rzym. Znajdują się na nim szczątki 7860 amerykańskich żołnierzy poległych podczas wyzwolenia Sycylii, lądowań w Salerno i Anzio, lądowań na plaży w Anzio.

  

Harcerze poznali historię lądowań i walk żołnierzy amerykańskich biorących udział
w Kampanii Włoskiej. Kolejnym elementem wyprawy był udział w uroczystościach zorganizowanych przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z okazji 78. Rocznicy Bitwy o Monte Cassino.

17 maja 2022r. harcerze uczestniczyli w uroczystościach w Piedimone San Germano.  Tam wysłuchano słów Jana Józefa Kasprzyka- szefa UdsKiOR, burmistrza miasteczka Piedimone San Germano, a przede wszystkim apelu poległych. Apel Poległych na Wzgórzu Pamięci odczytał ppłk. Otton Hulacki – weteran 6. Pułku Pancernego , następnie odmówiono modlitwę za zmarłych i poległych żołnierzy, po której nastąpiła ceremonia złożenia kwiatów przed pomnikiem 6. Pułku Pancernego im. Dzieci Lwowskich. Podczas uroczystości w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o czynie zbrojnym Jan Józef Kasprzyk uhonorował medalami Pro Bono Poloniae miedzy innymi hm. Dorotę Kołakowską oraz hm. Tomasza Fliszkiewicza. Dzień zakończył koncert pieśni patriotycznych dla weteranów i mieszkańców miasteczka w wykonaniu orkiestry wojskowej z Bydgoszczy.

  

18 maja rano reprezentację ZHP podzielono na dwie grupy.

Pierwsza grupa, w Cassino, wzięła udział w uroczystościach złożenia kwiatów przed popiersiem gen. Władysława Andersa. Hołd swojemu dowódcy oddali ostatni żyjący żołnierze 2. Korpusu Polskiego. Druga grupa udała się na wzgórze 593 gdzie przy pomniku 3 Dywizji Strzelców Karpackich złożono wieńce i zapalono znicze. Po uroczystości przy pomniku 3 DSK harcerze udali się na wzgórze 575,  tam przy pomniku 5 Kresowej Dywizji Piechoty złożyli wiązanki kwiatów, a następnie przeszli do pomnika 4 Pułku Pancernego Skorpion.  Przy pomniku złożyli wiązanki kwiatów i oddali hołd „Bohaterom pułku 4 Pancernego Poległym w marszu do Polski”.

W godzinach popołudniowych na Polskim Cmentarzu Wojennym odbyły się najważniejsze uroczystości 78.rocznicy bitwy o Monte Cassino. Obchody zainaugurowało odegranie hymnów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Włoskiej. Następnie została odprawiona msza św. polowa koncelebrowana przez biskupa polowego Wojska Polskiego Wiesława Lechowicza i kapelanów wojskowych. Po mszy św. w swoim przemówieniu Jan Józef Kasprzyk podziękował weteranom za ich walkę o wolną Polskę. Po przemówieniach m.in. córki gen. Andersa Anny Marii Anders, wicepremiera Piotra Glińskiego, ministra Mariusza Błaszczaka, złożono na cmentarzu wiązanki kwiatów. Na zakończenie utwór „Czerwone Maki” odśpiewał zespół „ Śląsk”.

Kolejnego dnia harcerze wzięli udział w  uroczystościach  w San Vittore del Lazio oraz na Włoskim Cmentarzu Wojennym  Mignano Monte Lungo.

W wymienionych uroczystościach udział wzięli kombatanci, przedstawiciele najwyższych władz państwowych, członkowie korpusu dyplomatycznego, przedstawiciele włoskich władz samorządowych, harcerze z ZHP i ZHR, formacji wojskowych, Sybiracy oraz członkowie opozycji antykomunistycznej w PRL.

Dzięki dofinansowaniu wyjazdu przez UdsKiOR oraz Instytut Pamięci Narodowej reprezentacja prawie 90 harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego miała możliwość poszerzenia  i utrwalenie wiedzy na temat 2 Korpusu Polskiego i walk żołnierzy polskich we Włoszech, na temat Kampanii Włoskiej. Przy zadaniach związanych z opieką nad weteranami oraz przygotowaniach cmentarza do uroczystości miała możliwość głębszego zrozumienia czym jest służba w życiu harcerza. W wyniku wspólnego działania harcerze mieli możliwość nawiązania trwałych kontaktów miedzy członkami drużyn harcerskich, a przede wszystkim pogłębienia świadomości i dumy narodowej oraz kształtowania idei patriotyzmu wśród młodych ludzi.

Działanie dofinansowane ze środków:

zdjęcia: hm. Zbigniew Warzyński

Related Posts

Skip to content