Gala Niestrudzeni 2019 – Jawor

W minioną sobotę w Jaworze odbyła się gala Dolnośląskiego Plebiscytu Instruktorskiego NIESTRUDZENI 2019

Na początku wystąpiła Harcerska Grupa Artystyczna „Liminis” wykonująca specjalnie przygotowaną, okolicznościową piosenkę na stulecie Związku Harcerstwa Polskiego oraz drugą – o patronie Chorągwi – hm. Stefanie Mirowskim.

Po występie nastąpiła wyczekiwana przez wszystkich część podczas której ogłoszono laureatów w 8 kategoriach.

W kategorii ➡️ Drużynowy Zuchowy ⬅️ zwyciężyła…
hm. Iwona Gbiorczyk z Hufca ZHP Głogów!

Przypomnijmy: druha Iwona pełni funkcję drużynowej 17. Gromady Zuchowej „Misiaki Rozrabiaki”. Jest niestrudzona w służbie na wielu polach: prowadzi kursy, organizuje wyjazdy. Została wyróżniona Srebrną Odznaką „Zasłużona dla Chorągwi Dolnośląskiej”.
Gratulujemy!

W kategorii ➡️ Drużynowy Harcerski ⬅️ zwyciężyła…
pwd. Natalia Warchoł z Hufca ZHP Świdnica!

Przypomnijmy: druha Natalia prowadzi 4 ŚDH „Czterolistna Koniczyna”. Chociaż jest młoda zarówno stażem, jak i wiekiem, wykazuje się niezwykłymi umiejętnościami organizacji i dużą odpowiedzialnością.
Gratulujemy!

W kategorii ➡️ Drużynowy Starszoharcerski ⬅️ zwyciężyła…
phm. Karolina Ratajczak z Hufca ZHP Głogów!

Przypomnijmy: druha Karolina to instruktor-orkiestra. W minionym roku pełniła funkcję drużynowej 18 DSH „Wigry”. Oprócz tego, pełni odpowiedzialne funkcje na poziomie Szczepu, Hufca, prowadzi kursy.
Gratulujemy!

W kategorii ➡️ Drużynowy Wędrowniczy ⬅️ zwyciężył…
pwd. Maciej Kuc z Hufca ZHP Jawor!

Przypomnijmy: druh Maciej Kuc jest drużynowym wędrowniczym w Szczepie „Żagiew”. Jego charyzma sprawiła, że jego zastęp (!) liczył aż 30 osób i został przekształcony w drużynę, której drużynowym naturalnie został. Wybrał ciekawą specjalizację: udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Gratulujemy!

W kategorii ➡️ Harcerski Specjalista ⬅️ zwyciężyła…
hm. Aldona Karlak z Hufca ZHP Lubin!

Przypomnijmy: druhna Aldona jest kierownikiem Referatu Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Dolnośląskiej, członkinią hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich oraz drużynową drużyny Nieprzetartego Szlaku w Lubinie.
Gratulujemy!

W kategorii ➡️ Wsparcie Metodyczne i Programowe ⬅️ zwyciężyła…
hm. Agnieszka Fortuna z Hufca ZHP Wrocław!

Przypomnijmy: druhna Agnieszka pełni funkcję Komendantki Szczepu, działa także w ZKK. Pełni służbę na wielu polach od 15 lat.
Gratulujemy!

W kategorii ➡️ Praca z Kadrą ⬅️ zwyciężył…
hm. Zbigniew Nowak z Hufca ZHP Głogów!

Przypomnijmy: druh Zbigniew to kształceniowiec z prawdziwego zdarzenia. Zajmuje się kształceniem na poziomie Komendy swojego Hufca, pełni funkcję w KSI, jest instruktorem DSI „Młyn” oraz prowadzi ZKK.
Gratulujemy!

W kategorii ➡️ Skuteczne Zarządzanie ⬅️ zwyciężył…
hm. Michał Czarnecki z Hufca ZHP Jawor!

Przypomnijmy: druh Michał jest Komendantem Hufca ZHP Jawor. W ciągu pięciu lat swojej niestrudzonej służby nawiązał aktywny kontakt z licznymi stowarzyszeniami, organizacjami i organami władzy miejskiej. Skutecznie pozyskuje fundusze na działalność Hufca i powiększył jego obszar.
Gratulujemy!

Po ogłoszenia laureatów miał miejsce występ Manufaktury Piosenki Harcerskiej WARTAKI – zespół działający nieprzerwanie od roku 1974.

Gala została zakończona pokazem fire show, oraz przekazaniem iskry w kręgu.

Na dniach zostaną opublikowane fotorelacje i film podsumowujący wydarzenie.

Related Posts

Skip to content