Month

grudzień 2022
„Nieś w sobie Płomień, którego Betlejemskie Światło Pokoju jest znakiem, nieś nie tylko w grudniu i nie tylko od Święta. Bądź uczciwym harcerzem, który słowa Przyrzeczenia Harcerskiego wypełnia treścią i się im nie sprzeniewierza. Dla którego Prawo Harcerskie jest kodeksem postępowania i sposobem na rozwiązywanie problemów i dylematów. W Betlejem rozpaliło się przed dwoma tysiącami...
Zapytanie ofertowe Chorągiew Dolnośląska ZHP we Wrocławiu składa zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za rok 2022 i 2023. Zamawiający: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław, NIP: 897-172-05-40 Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia: Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za rok 2022...
Od 21 listopada 2022 ZHP Chorągiew Dolnośląska rozpoczęła realizację projektu „Każde pokolenie ma własny czas – cykl działań rozwijających współpracę międzypokoleniową”, który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 200.000,00 zł w ramach programu Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej. Celem projektu jest budowanie więzi społecznych, integracji międzypokoleniowej, zwiększenie uczestnictwa dzieci i...
1 grudnia 2022 Rozpoczynamy podsumowanie roku 2022. Był to wyjątkowy rok, działo się bardzo dużo, o czym będziecie się mogli się przekonać. Pierwszym wydarzeniem jakie wspominamy jest: Gala podsumowująca Dolnośląski Plebiscyt Instruktorski NIESTRUDZENI 2021. Gala odbyła się w Trzebnicy. W tym roku Komendantka Chorągwi przyznała dodatkowe statuetki dla SuperNiestrudzonych druhnie i druhom: hm. Izabela ŻUROWSKA...
Skip to content