Day

4 września, 2019
Na ręce Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP zostały złożone podziękowania od Wojewody Dolnośląskiego za udział w uroczystościach z okazji 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej –  1 września 2019r. Dziękujemy wszystkim obecnym: Harcerzom i Instruktorom, którzy mogli być razem z nami. Podziękowanieod Wojewody Dolnośląskiego
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zatrudnienia instruktorów artystycznych do organizacji i przeprowadzenia ścieżki edukacyjnej (ekspresji twórczej, głównie muzycznej i scenicznej), organizacji wydarzeń artystycznych oraz warsztatów o tematyce ekologiczno- turystycznej, na potrzeby projektu: Dolnośląskie Podwórka (RPDS.09.02.01-02-0042/18-00) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie: procedur...
Skip to content