„W służbie Ojczyźnie – cykl działań proobronnych dla środowisk harcerskich i młodzieży niezrzeszonej Dolnego Śląska”

ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje od 1.09 do 31 12.2022 Projekt „W służbie Ojczyźnie – cykl działań proobronnych dla środowisk harcerskich i młodzieży niezrzeszonej Dolnego Śląska”.

Zadanie  realizowane jest w ramach  3 działań powiązanych tematyką proobronną służącą zdobywaniu umiejętności i budowaniu poczucia bezpieczeństwa indywidualnego i publicznego.

Ważnym aspektem zadania będą warsztaty Zaradny i Aktywny z najistotniejszym modułem dot. Bezpieczeństwa. Będą to przede wszystkim zajęcia, które przekażą w sposób praktyczny, młodemu człowiekowi różne umiejętności przydatne w życiu. Dzięki nim zgłębią wiedzę w dziedzinach: edukacji proobronnej i bezpieczeństwa. Zajęcia będą podzielone na części m.in.:  Klęski żywiołowe, Las, Zdrowie i choroby zakaźne, Skażenia środowiska, Awarie i pożary obiektów budowlanych, Znalezienia niewypału lub niewybuchu, Otrzymanie przesyłki niewiadomego pochodzenia. Warsztaty odbędą się w Przesiece, Oławie i we Wrocławiu

Kolejnym zadaniem, obejmującym zakres bezpieczeństwa będą warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej, których uczestnikami będą dzieci i młodzież.

Trzecie działanie  dotyczącym bezpieczeństwa w  zakresie umiejętności reagowania na niespodziewane zagrożenia będą Manewry Techniczno – Obronne, które obędą się w Tomisławiu  19.11.2022.

Projekt ma pokazać, że można i trzeba działać zawsze zwracając uwagę na bezpieczeństwo, że warto organizować wiele działań poszerzających wiedze i umiejętności w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa dla dobra innych ludzi. Dostarcza dzieciom oraz młodzieży wiedzy i umiejętności przydatnych w dorosłym życiu, pobudza poczucie odpowiedzialności, zachęca do współpracy i szukania najbardziej skutecznych rozwiązań problemów związanych z zagrożeniami.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 44.800,00 zł 

Related Posts

Skip to content