Reprezentacja Chorągwi na uroczystościach 75. rocznicy operacji „Ostra Brama”.

Setki osób wzięły udział w obchodach 75. rocznicy operacji „Ostra Brama” na Wileńszczyźnie zorganizowanych przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Związek Polaków na Białorusi wspólnie z Konsulatem Generalnym RP w Grodnie w dniach 6-8 lipca 2019.

Operacja wojskowa „Ostra Brama” w dniach 7-13 lipca 1944 r. była częścią akcji „Burza”, mającej na celu odbicie wschodnich terenów II RP z rąk niemieckich i zajęcie ich przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Kierownik UdsKiOR Jan Kasprzyk wraz z weteranami, harcerzami, strzelcami, opozycjonistami oraz Polakami przybyłymi z Polski, Litwy, Białorusi oddali hołd poległym żołnierzom Armii Krajowej w Skorbucianach, Boguszach i Wilnie.

Chorągiew Dolnośląska reprezentowali instruktorzy z Hufca ZHP Wrocław Północ.

Zamieszczone zdjęcia pochodzą ze strony:

https://www.google.com/search?q=uroczysto%C5%9Bci+Ostra+Brama&oq=uroczysto%C5%9Bci+Ostra
+Brama&aqs=chrome..69i57j33.5845j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Related Posts

Skip to content