Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Jak co roku przekazujemy Światło na Świecach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Tegoroczne hasło „Miłosierdzie jest jedno” to szansa na lepszą przyszłość dzieci z ubogich rodzin, którymi opiekują się diecezjalne Caritas w Polsce.

17 grudnia podczas mszy św. w Bazylice Mniejszej pw. Świętej Elżbiety we Wrocławiu delegacje hufców dolnośląskich odebrały Światło przywiezione przez harcerzy z Hufca ZHP Bystrzycy Kłodzkiej. Światło przekazywali hm. Dorota Kołakowska Komendantka Chorągwi, hm. Anna Kirkiewicz Przewodnicząca Rady Chorągwi oraz Kapelan Chorągwi Dolnośląskiej ks. Daniel Rydz.

Przed mszą odbyło się świąteczne spotkanie komendantów hufców i kadry instruktorskiej. W spotkaniu udział wziął również pan Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty, który zadeklarował wspieranie działań Związku Harcerstwa Polskiego oraz złożył życzenia świąteczne wszystkim harcerzom na Dolnym Śląsku..

 

[su_slider source=”media: 36057,36056,36055,36054,36052,36051,36050,36049,36048,36047,36046,36045,36044,36043,36042,36041,36040,36053,36039,36037,36036,36035,36034,36028,36029,36030,36031,36032,36033,36027,36026,36025,36024,36023,36022,36016,36017,36018,36019,36020,36021,36015,36014,36010,36004,36005,36006,36007,36008,36009,36003,36002,36000,35999,35998,35992,35994,35995,35996,35997,35991,35990,35993,36001,36011,36012,36013″ limit=”50″ link=”image” width=”1200″ height=”900″]

Related Posts

Skip to content