PROGRAM DOTACYJNY “NIEPODLEGŁA”

Chorągiew Dolnośląskiej ZHP przystąpiła do realizacji Programu Dotacyjnego „Niepodległa”, w ramach złożonego wniosku „Nasza Biało Czerwona”, który otrzymał dofinansowane w wysokości 36 195,00 zł

Realizowany projekt ma na celu kształtowanie świadomości historycznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska, w tym wśród młodych ludzi i harcerzy. Przez zaproponowane formy chcemy upowszechniać wiedzę o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości, historią Polski, Dolnego Śląska i naszymi tradycjami.

W roku 2017 Chorągiew Dolnośląska ZHP rozpoczęła przygotowania do obchodów 100-lecia Niepodległego Państwa Polskiego oraz 100-lecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego. Do końca listopada 2017 roku planujemy:

  1. Przygotowanie i wydanie w wersji elektronicznej propozycji programowej „Nasza Biało Czerwona”
  2. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „ Historia ? ale czad!!!”
  3. Przeprowadzenie „Akcji Pamięć
  4. Festiwale Piosenki Patriotyczne
  5. Koncerty piosenek patriotycznych „Nasza Niepodległa”.

Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotna role odgrywa pamięć regionalna.

Całe zadanie dofinansowano jest  ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Related Posts

Skip to content