Z przykrością przekazujemy informację o śmierci Druha hm. Waldemara Matyjka.

Pogrzeb odbędzie się we czwartek 17 października 2019 r. o godz. 13.20 na Cmentarzu Osobowickim.

hm. Waldemar Matyjek –  urodzony 5.06.1955 r. we Wrocławiu, technik ekonomista, harcmistrz, instruktor w Hufcu ZHP Wrocław Stare Miasto. Do ZHP wstąpił w 1965 r. Służbę instruktorską rozpoczął jako drużynowy. Od 1.09.1980 r. do 30.04.1990 r. pracował jako kwatermistrz, a od 5.12.1984r. do 20.11.1988 r, wchodził w skład Rady i Komendy Hufca, pełniąc funkcję zastępcy komendanta. Od 1.02.2011 do 24.09.2014 pełnił funkcję Rewidenta – Skarbnika Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

Related Posts

Skip to content